Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu przyznany I Liceum Ogólnokształcącemu

I Liceum Ogólnokształcące, którego organem prowadzącym jest Powiat Giżycki otrzymało Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu.
Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu jest prestiżowym konkursem, który ma na celu zachęcić do podejmowania działań w szkole i poza szkołą na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości Ojczyzny, chęci służenia Polsce i narodowi polskiemu, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach przeżywanych w radości, jak i zadumie, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej, poczucia dumy i odpowiedzialności za „wszystko, co Polskę stanowi”. I Liceum Ogólnokształcące (we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Giżycku) realizowało projekt o Wojciechu Kętrzyńskim.
informacja: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku
zdjęcie certyfikatu - szkoła wierna dziedzictwu