chceinternet.pl

logo-lg Projekt chceinternet.pl realizowany jest przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach wyznaczonych celów przez Europejską Agendę Cyfrową 2020 w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego. Strona internetowa www.chceinternet.pl umożliwia każdemu mieszkańcowi naszego województwa zarejestrowanie się i jednoczesną chęć zgłoszenia swego domu, mieszkania do ewentualnego podłączenia w najbliższym okresie do szybkiego internetu (30mb/s). W chwli obecnej realizowana jest potężna inwestycja budowy sieci szkieletowej światłowodu o długości ponad 2200 km, przebiegającego przez całe województwo warmińsko-mazurskie oraz 226 tzw. punktów dystrybucyjnych. Punkty te zostaną następnie wykorzystane do podłączenia poszczególnych miejscowości, a nawet pojedynczych budynków siedliskowych w ramach tzw. „ostatniej mili”. Rozdrobnienie zabudowy jest na naszym terenie na tyle duże, że nie cieszy się zainteresowaniem prywatnych operatorów. Po to, aby operatorów zainteresować inwestowaniem w „ostatnią milę” niewątpliwym atutem będzie liczba zgłoszonych chętnych domostw czy mieszkańców deklarujących chęć przyłączenia się do sieci internetu szerokopasmowego.
Każdy wpisany punkt na mapie poprzez stronę www.chceinternet.pl podnosi szanse danej miejscowości. Zgodnie z planami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ogłoszenie pierwszych konkursów na inwestycje „ostatniej mili” planowane jest na wrzesień 2015r. Zapraszamy zatem do wpisywania się na mapę zainteresowanych przyłączeniem szybkiego internetu. Wystarczy wejść na stronę www.chceinternet.pl  i w zakładce „oznacz się” podać dane wymagane przy zgłoszeniu. Następnie na podany e-mail wysłane zostanie potwierdzenie, które trzeba kliknąć po odebraniu swojej poczty. I to wszystko. Punkt taki zostanie naniesiony na mapę automatycznie po dokonaniu zgłoszenia.

Informacje o programie i rejestracji uzyskacie Państwo również po oglądnięciu krótkiego filmiku promocyjnego .

Wystarczy kliknąć tutaj >