Chemia nie musi być trudna

W dniach 19-20 lutego br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku gościło pięciu wolontariuszy z fundacji „Przyszłość w nauce”. Celem fundacji jest szerzenie zamiłowania do nauk ścisłych poprzez organizowanie wykładów dla uczniów i nauczycieli, organizowanie pokazów doświadczeń chemicznych oraz tygodniowych staży na wyższych uczelniach.

Przez dwa dni (wolne od nauki w szkole!) uczniowie klas biologiczno-chemicznych mieli okazję w inny niż tradycyjny sposób poznawać tajniki chemii. Mogli pracować na trudno dostępnych odczynnikach, przywiezionych przez wolontariuszy, przeprowadzać doświadczenia znane tylko z filmów (m.in. stworzyli ciecz nieniutonowską, która trzymana w dłoniach jest cieczą, a pod wpływem uderzenia staje się ciałem stałym). Uczniowie zostali zmuszeni do nieszablonowego myślenia, które jest w chemii, tak jak we wszystkich przedmiotach, bardzo ważne. Studenci (jeden z nich już planuje doktorat) podzielili się wskazówkami, jak osiągnąć sukces na drodze kariery.

Dodatkową wartością spotkania było zainteresowanie uczniów ideą wolontariatu- jedna z uczennic już zdecydowała o przystąpieniu do grupy tych młodych pasjonatów nauki. Oprócz stażu na uczelni będzie miała okazję wyjeżdżać na takie spotkania jak to, które odbyło się w szkole i uczyć się od kolegów – studentów. Być może rośnie nam nowa Skłodowska – Curie? Życzymy sukcesów!