Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku!
Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której takowa sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży. Projekt wspiera Policja. Patronat objęły: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Federacja Konsumentów.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

  1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
  2. Powiadomić Policję (w przypadku, gdy utrata nastąpiła w wyniku kradzieży lub innego przestępstwa).
  3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument.

Gdzie i jak zastrzegać?

  1. W każdej placówce swojego Banku.
  2. Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do dowolnego Banku przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów (aktualna lista znajduje się na stronie internetowej www.DokumentyZastrzezone.pl).

Wystarczy dokonać zastrzeżenia w jednym oddziale, aby dane automatycznie przekazano do każdego banku, firmy i instytucji korzystającej z Systemu DZ.

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?
Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, książeczka marynarska, karta pobytu, dowód rejestracyjny oraz karta płatnicza.

Dlaczego należy zastrzec utracone dokumenty?
Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem! Wykorzystywane są m.in. do: wyłudzenia pożyczki, wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat, kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów, zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków. Wszystko to w imieniu osoby, której dokumentem sie posłużono!

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?
System DZ to jedyna ogólnokrajowa, powszechnie dostępna baza danych o zastrzeżonych dokumentach tożsamości w Polsce. System działa w trybie on-line. Dane o zastrzeżeniach trafiają do banków, ale są dostępne także dla innych podmiotów. Są to m.in.: operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska, pośrednicy finansowi, agencje rozliczeniowe, firmy leasingowe, notariusze, firmy ochroniarskie, hotele, wypożyczalnie i agencje pośrednictwa sprzedaży pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

 

Więcej informacji: www.DokumentyZastrzezone.pl