Co będę robił jak dorosnę?

26 sierpnia br. pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy poprzez gry i zabawy zapoznał wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku ze światem ludzi pracy. Uczestnicy zajęć pod nazwą „Kim będę jak dorosnę?” mieli okazję, aby nauczyć się postaw tolerancji, zgodnego funkcjonowania w grupie, asertywności w zarządzaniu przyszłością, odkryć swoje emocje, nauczyć się szacunku do innych ludzi wykonujących różne zawody. Rozwiązywanie zagadek, wypowiadanie się na forum wprowadziło uczniów w zakres tematyczny zajęć, zapoznało z zawodami, poczuciem niezależności, obowiązku w odniesieniu do pracy. Spotkanie miało na celu również szeroką promocję jednostki OHP, podtrzymanie wieloletniej współpracy z placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz wczesne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Giżycko powstało przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autorką tekstu jest Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy