Co, gdzie, kiedy w konkursach dla organizacji pozarządowych?

Pomimo siarczystego mrozu na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w giżyckiej Ekomarinie, w miniony piątek 3 bm. stawiło się około 30 przestawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu giżyckiego. Okazją ku temu było szkolenie, które obejmowało kilka grup tematów związanych ze zbliżającymi się konkursami:
1. informacje o konkursie w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich;
2. plany działań i harmonogramy konkursów w ramach priorytetów VI do IX POKL na 2012 r w naszym województwie;
3. informacje o konkursie w Programie Grundtvig dotyczącym niezawodowej edukacji osób dorosłych;
4. informacje o konkursie „Równać szanse”
5. informacje o zbliżających się konkursach przygotowywanych przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych oraz Starostwo Powiatowe w Giżycku.

Poszczególne prezentacje oraz informacje dotyczące zbliżających się konkursów przedstawił zespół Wydziału Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Giżycku, przedstawiciele COP Giżycko oraz PZOSiPO w Giżycku. Szkolenie było kolejnym punktem realizacji Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi w obszarze zadań informacyjnych prowadzonych na rzecz III sektora przez samorząd powiatowy.  

Poniżej załączamy prezentacje omawiane podczas piątkowego szkolenia:

1. informacje o konkursie w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

2. plany działań i harmonogramy konkursów w ramach priorytetów VI do IX POKL na 2012 r w naszym województwie

3. informacje o konkursie w Programie Grundtvig dotyczącym niezawodowej edukacji osób dorosłych

4. informacje o konkursie „Równać szanse”