Co nowego czeka kierowców od 19 stycznia 2013 roku ?

Nowe kategorie prawa jazdy, było 14 kategorii, będzie 16 – nowe kategorie to AM (motorowerowa i czterokołowiec lekki) i A2 (motocykl o pojemności skokowej do 123 cm3 i motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW i in.)

Zmieni się minimalny wiek kierowcy na kat. A (motocykl) – 24 lata. Można będzie uzyskać prawo jazdy kat. A w wieku 20 lat wówczas, jeżeli kandydat będzie posiadał  prawo jazdy kat. A2 przez 2 lata.

Kandydaci na kierowców będą składać wnioski o wydanie uprawnień ze zdjęciem i świadectwem lekarskim nie jak dotychczas do Ośrodka Szkoleń Kierowców ale do Wydziału Komunikacji.

Będzie wprowadzony nowy wzór prawa jazdy. Prawa jazdy wydane do 18 stycznia 2013 roku podlegają wymianie w okresie od 19 stycznia 2028 roku do dnia 18 stycznia 2033 roku.

Osoby, które ukończą 18 lat do 18 stycznia 2013 roku uznaje się za uprawnione do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Wydziały Komunikacji nie będą wydawać tym osobom prawa jazdy kat. AM). Osoby, które nie ukończyły 18 lat przed 18 stycznia 2013 roku i nie posiadają lub nie będą posiadać żadnej kategorii określonej w prawie jazdy a chcącej jeździć motorowerem  będą musiały ukończyć kurs i zdać egzamin na kat. AM (do tej pory ażeby jeździć motorowerem należało mieć ukończone 18 lat lub posiadać kartę motorowerową uzyskaną od 13 do 18 roku życia).

Prawo jazdy wydawane będzie na okres: 2 lat – okres próbny dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. B / 15 lat – lub krótszy dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. AM,A1,A2,A,B1,B, B+E,T / 5 lat– dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D lub D+E/.

Będą nowe zasady postępowania z kierowcami, którzy przekroczyli 24 punkty karne. Osoby te będą kierowane przez Starostę na kurs reedukacyjny do WORD, a w przypadku ponownego przekroczenia 24 punktów w okresie 5 lat Starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień (wówczas należy przejść procedurę uzyskania uprawnień jakby się ich wcześniej nie miało, czyli wniosek, badanie lekarskie, zdjęcie, kurs, egzamin, opłaty).

 

Tekst: Karol Obolewicz, Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku