COP Giżycko zaprasza na szkolenie

Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko zaprasza 28 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 na szkolenie pt. „Księgowość i sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych”, które poprowadzi Dorota Wyszomirska. Szkolenie odbędzie się w COP Giżycko (sala konferencyjna, I piętro) ul. Dąbrowskiego 14 lok. 3, Giżycko.

 

 
Program szkolenia:

  1. Omówienie polityki rachunkowości organizacji oraz jej składowych (zakładowy plan kont, wycena aktywów i pasywów, instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, opis systemu przetwarzania danych techniką komputerową)
  2. Jak sporządzić prawidłowo sprawozdanie finansowe?
  3. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu CIT 8
  4. Panel dyskusyjny – możliwość omówienia konkretnych zagadnień księgowych / finansowych

[W celu efektywniejszego przygotowania programu szkolenia zapraszamy do formułowania pytań już w formularzu zgłoszeniowym]

Dorota Wyszomirska – księgowa wyspecjalizowana w prowadzeniu finansów organizacji pozarządowych, doradca i trenerka w zakresie rachunkowości dla organizacji pozarządowych, wdrażała standardy finansowo-księgowe dla organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego, wieloletni praktyk w prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej.
 

Szkolenie jest bezpłatne. Zwracamy koszt dojazdu na szkolenie. Regulamin wraz załącznikami dostępny jest na stronie www.copgizycko.pl

W trakcie szkolenia dla uczestników przewidziany jest poczęstunek, a także przerwa na ciepły posiłek w Tawernie Marina.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie www.copgizycko.pl)  i przesłanie na adres: biuro@copgizycko.pl lub osobiste dostarczenie do biura 11-500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14 lok. 3.

Osoba do kontaktu:
Izabela Liedtke
izabela.liedtke@copgizycko.pl
600 275 255

 

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej III”, który dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej III – wkład własny do FIO 2013″ jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.