Ćwiczenia „PATROL-21” – zagrożenie radiacyjne w jeziorze Kisajno

16 listopada br. odbyły się ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem „PATROL-21”.

Około godziny 10:00 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku otrzymał zgłoszenie o obecności w jeziorze Kisajno pojemników na których powierzchni znajdowały się oznaczenia substancji promieniotwórczej. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie udały się zastępy pożarnicze giżyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, które w wyniku rozpoznania potwierdziły informację zgłaszającego zdarzenie. Charakter zdarzenia wymagał współpracy giżyckiej i olsztyńskiej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Istotnym elementem realizacji ćwiczenia było również doskonalenie zasad współpracy z organami samorządu terytorialnego w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniu radiacyjnym jak również z instytucjami właściwymi do reagowania w tego typu zdarzeniach. W ćwiczeniach brało również udział Starostwo Powiatowe w Giżycku oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Giżycku. Na miejscu zdarzenia współpracę grup specjalistycznych i specjalistów z zakresu radiacji koordynował Komendant Powiatowy PSP w Giżycku bryg. Tomasz Siemieniuk. W ramach ćwiczenia do zadań ratowników straży pożarnej należało potwierdzenie obecności zbiorników i ich dokładnej lokalizacji co zostało zrealizowane za pomocą urządzeń sonarowych. Odczytanie oznaczenia niebezpiecznego materiału było możliwe dzięki wprowadzeniu do działań robota do prac podwodnych wyposażonego w kamerę. Kolejnym etapem działań było potwierdzenie obecności i intensywności zagrożenia radiacyjnego materiału znajdującego się pod powierzchnią wody oraz wydobycie zatopionych beczek.

Po wydobyciu pojemników ratownicy grupy chemicznej doskonalili zasady i metody przeprowadzenia dekontaminacji ratowników i sprzętu oraz zabezpieczenia niebezpiecznego materiału.

Ćwiczenia przebiegały pod nadzorem przedstawicieli Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

informacja i zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku https://www.gov.pl/web/kppsp-gizycko/zagrozenie-radiacyjne-w-jeziorze-kisajno