Ćwiczenia wysokościowo – przeprawowe MOPR

W dniach 3-4 października 2015 r. odbyły się ćwiczenia wysokościowo – przeprawowe, podczas których ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego doskonalili swoje umiejętności, dotyczące bezpiecznego transportu poszkodowanego przez przeszkody.

Szkolący się ratownicy doskonalili techniki zakładania stanowisk wysokościowych, asekuracji poszkodowanego z miejsc zagrożonych a także ewakuacji do miejsc wyznaczonych. Ćwiczenia odbyły się nad kanałem Niegocińskim oraz w Centralnym Ośrodku Sportu. Zajęcia z użyciem sprzętu wysokościowo – przeprawowego prowadził instruktor technik linowych.

Ćwiczenia realizowane były w ramach zadania publicznego „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach powiatu giżyckiego” finansowanego ze środków Powiatu Giżyckiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.