Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”

Dotacje do 20.000 złotych na „Cyfrowe Kluby Seniora”. Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów.

Na program przekazano środki w wysokości 12 milionów złotych. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”),
  • organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych.

Dotacja pozwoli na zakup nowego sprzętu (tablet, laptop) do wykorzystania w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

Szczegóły znajdują się w poniższych linkach:

1) https://www.gov.pl/web/rodzina/12-milionow-dla-cyfrowych-klubow-seniora

2) https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rusza-konkurs-cyfrowe-kluby-seniora

3) https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-o-konkursie-na-podstawie-art-12-c-ustawy-z-dnia-17-lutego-2005-roku-o-informatyzacji-dzialalnosci-podmiotow-realizujacych-zadania-publiczne-dz-u-z-2021-r-poz-2070-z-pozn-zm-zwanej-dalej-ustawa-minister-cyfryzacji-oglasza-konkurs-na-dofinansowani.html

Zachęcamy do aplikowania – termin składania ofert upływa 26 września 2022 r.