Cykl materiałów filmowych z zakresu edukacji ekologicznej

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA w ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem EKOREGION współfinansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, przygotowało cykl materiałów filmowych, których założeniem jest edukacja ekologiczna o tematyce proekologicznej, w tym ochrony powietrza i poprawy jego jakości.

Filmy o tematyce: termomodernizacja, źródła ciepła, zadbajmy o własne zdrowie, lasy, zieleń miejska, transport publiczny, transport samochodowy, edukacja ekologiczna można obejrzeć pod adresem: https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/200/ekologia oraz w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/telewizjaolsztyn

Zachęcamy do ich obejrzenia!