Cykl szkoleń „Akademia Współpracy JST-NGO’s”

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS wraz z Partnerami: Gminą Ruciane-Nida, Fundacją Wspólnego Rozwoju, Gminą Miejską Kętrzyn zapraszają na kolejny cykl szkoleń „Akademia Współpracy JST-NGO’s” w ramach projektu „Współpraca to podstawa!”

 

„Akademia Współpracy JST-NGO’s” skierowana jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego/ Jednostek podległych oraz członków, pracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatów: bartoszyckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego. piskiego i szczycieńskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W ramach szkoleń uczestnicy zostaną zapoznani ze:

  • Strukturą Modelu Współpracy wypracowanego w ramach projektu Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych powstałego w wyniku realizacji projektu systemowego Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie współpracy przy zaangażowaniu Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Związku Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Instytutu Spraw Publicznych oraz Sieci SPLOT,
  • Zasadami współpracy JST-NGO’s wg Modelu Współpracy,
  • Politykami publicznymi, ich rolą i znaczeniem,
  • Zadaniami publicznymi – zlecaniem – realizacją.

Szczegółowe informacje i zasady uczestnictwa znajdują się w Regulaminie uczestnictwa.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: wspolpraca542@gmail.com w trybie ciągłym.

Chętni do wzięcia udziału w II edycji proszeni są o przesłanie lub dostarczenie formularza zgłoszeniowego do dnia  03.04.2014 r.

Regulamin uczestnictwa   [POBIERZ]
Formularz zgłoszeniowy   [POBIERZ]
Miejsce szkoleń oraz harmonogram   [POBIERZ]

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.kobietanaplus.pl

W biurze projektu:
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok. 7
Tel. 731-715-512, 726-802-862
e-mail: wspolpraca542@gmail.com
www.kobietanaplus.pl

W biurze lokalnym:
Fundacja Wspólnego Rozwoju
11-400 Kętrzyn, ul. Piłsudskiego 1
Tel. 665-549-155
www.wspolnyrozwoj.pl

 

logo pokl ueProjekt „Współpraca to podstawa!” jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS wraz z Partnerami: Gminą Ruciane-Nida, Fundacją Wspólnego Rozwoju w Kętrzynie, Gminą Miejską Kętrzyn. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.