Czasowa zmiana ruchu drogowego wzdłuż Kanału Łuczańskiego

Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. realizująca roboty budowlane w ramach „Przebudowy i umocnienia Kanału Łuczańskiego” informuje, że w dniach 04.05.2023 – 09.06.2023 w godz.: 7:00 – 10:00 będą odbywały się cykliczne betonowania umocnień kanału, co może powodować krótkotrwałe zmiany w organizacji ruchu drogowego wzdłuż Kanału Łuczańskiego.

autor zdjęcia: Katarzyna Tomaszewicz / Gazeta Giżycka

zdjęcie Kanału łuczańskiego