Czasowa zmiana w organizacji ruchu

Urząd Gminy Giżycko zawiadamia, że w dniu 09 lutego 2020 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana w organizacji ruchu, wg opracowania: „Projekt czasowej organizacji ruchu – droga gminna nr 129017 N Al. Lipowa, droga gminna nr 129039 N ul. Dębowa i droga wewnętrzna ul. Wierzbowa w Gajewie”.
Celem wprowadzenia czasowej zmiany w organizacji ruchu, jest:
– wyznaczenie jednego kierunku ruchu na odcinku drogi gminnej Al. Lipowej – od ul. Cyprysowej do „Lasu Miejskiego” – poza „strefą zamieszkania”,
– dopuszczenie postoju pojazdów na poboczu i jezdni jednokierunkowego odcinka drogi gminnej Al. Lipowej – przy lewej krawędzi jezdni w czasie poprzedzającym organizację imprezy – rekonstrukcji historycznej pn. „Bitwa Zimowa na Mazurach” na terenie Lasu Miejskiego w miejscowości Gajewo w dniu 09 lutego 2020 r. (niedziela) od godz. 10.00,
– wyznaczenie jednego kierunku ruchu na całej ul. Dębowej – od Al. Lipowej do ul. Obwodowej,
– dopuszczenie postoju pojazdów na poboczu i jezdni jednokierunkowego odcinkach drogi gminnej ul. Dębowej:
• przy prawej krawędzi jezdni na odcinku od skrzyżowania z Al. Lipową do chodnika – odcinek równoległy do graniczy „Lasu Miejskiego”,
• przy lewej krawędzi jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzechową do łuku poziomego w prawo, w czasie poprzedzającym organizację imprezy – rekonstrukcji historycznej pn. „Bitwa Zimowa na Mazurach” na terenie Lasu Miejskiego w miejscowości Gajewo w dniu 09 lutego 2020 r. (niedziela) od godz. 10.00
– usprawnienia wyjazdu w związku z zakończeniem imprezy – rekonstrukcji historycznej
pn. „Bitwa Zimowa na Mazurach” na terenie Lasu Miejskiego w miejscowości Gajewo
po godz. 16.00 wyłącznie ul. Dębową do ul. Obwodowej.
Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona najpóźniej 09 lutego 2020 r. do godziny 20.00.

informacja: Urząd Gminy Giżycko