* „Czerwiec 1989 na Warmii i Mazurach”

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Białymstoku Delegatura w Olsztynie organizują warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli „Czerwiec 1989 na Warmii i Mazurach – Między systemami. Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych 1989 roku”.

Spotkaniu w dniu 16 czerwca 2014 r. towarzyszyć będzie prezentacja filmu w godz. 10.00- 13.00 w auli Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.