Czerwiec miesiącem wizyt studyjnych w OWIES

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne? Na jakich działa zasadach? Co może zaoferować swoim klientom? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczestnicy wizyt studyjnych, jakie organizuje w czerwcu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej z siedzibą w Ełku. Celem wizyt będzie Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska Sp. z o.o. Na to, aby zapoznać się z ich działalnością będą aż trzy szanse. Pierwsza już 17 i 18 czerwca.

Osoby uczestniczące w wizycie będą miały możliwość bezpośredniego zapoznania się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa społecznego, porozmawiania z pracownikami oraz kadrą zarządzającą. Dodatkowo zapoznają się z promocją i historią kultury regionalnej. Wizyta będzie miała charakter demonstracyjny, prezentujący miejsce i rolę starych technologii rzemieślniczych i ich opłacalność w nowoczesnym konkurencyjnym rynku. Każda z osób będzie uczestniczyła w warsztatach tj. malowanie na szkle, malowanie ceramiki, nauka toczenia na kole, itp.

Kto może wziąć udział?
W pierwszej wizycie, która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca mogą wziąć udział liderzy organizacji pozarządowych i  innych podmiotów ekonomii społecznej, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, przedstawiciele i pracownicy samorządów. Na ich zgłoszenia czekamy do dnia 11 czerwca.

Natomiast drugi i trzeci termin wizyty skierowany będzie do osób bezrobotnych, uczestników Centrów i Klubów Integracji Społecznej, osób korzystających ze wsparcia instytucji pomocy społecznej. Będą oni mieli okazję do odwiedzenia Garncarskiej Wioski w dniach 24-25 czerwca oraz 26-27 czerwca br. Nabór ich formularzy zgłoszeniowych potrwa do 19 czerwca.

Organizator zapewnia transport w jedną i drugą stronę, nocleg, wyżywienie oraz materiały dla uczestników.
 

Jak się zgłaszać?
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres u.hulanicka@screp.pl lub faksem po numer 55 248 10 90. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Organizator będzie kontaktował się indywidualnie z uczestnikami w celu omówienia szczegółów wyjazdu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (17-18 czerwca 2013 r.)  [pobierz]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (24-25 lub 26-27 czerwca 2013 r.)  [pobierz]

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ  [pobierz]

 

Kontakt:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku
ul. Dąbrowskiego 10 lok. 4U
19-300 Ełk
e-mail: owies@adelfi.pl
Tel. (87) 737-78-45
www.owies.adelfi.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.