Czy Giżycko jest miastem inteligentnym, czy też nie?

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku odbyło się kolejne spotkanie z dr Tomaszem Witesem w ramach udziału w projekcie „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane. Jak geografia tłumaczy świat?”
Tym razem uczestnicy projektu prezentowali wyniki swojej pracy, której temat brzmiał: „Czy Giżycko jest miastem inteligentnym, czy też nie?”. Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie uczniowie wybrali się na wycieczkę ulicami Giżycka w poszukiwaniu obiektów inteligentnego miasta, jak również tych które z inteligentnym miastem nie mają nic wspólnego. Młodzieży udało się znaleźć sporo przykładów, które świadczą o tym, że Giżycko jest smart city. Podczas poszukiwań uczniowie brali pod uwagę różne kryteria, m.in. jakość życia, gospodarkę, środowisko czy komunikację. Niestety w grodzie nad Niegocinem można znaleźć również takie obiekty, których do tej grupy nie dało się zaliczyć. Fragmenty prac uczniów klasy III a można zobaczyć na zdjęciach.

 

 

Źródło informacji: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku