Czy istnieje zagrożenie zaprzestania wystawiania recept refundowanych?

Przedstawiamy w załączeniu pismo Pana Andrzeja Zakrzewskiego, dyrektora W-M. Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie, wyjaśniające sytuację prawną pacjentów i lekarzy w obliczu zapowiedzi zaprzestania wystawiania przez lekarzy recept na leki i wyroby medyczne ze środków publicznych.

Pismo Andrzeja Zakrzewskiego, dyrektora W-M. Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie.