Czy masz kredyt „frankowy”? Zaproszenie na warsztaty i spotkanie informacyjne w Olsztynie

OLSZTYN Kampania informacyjna w sprawie kredytów frankowych5 grudnia 2017r. w godzinach 16.00-19.00 w sali numer 219 w Urzędzie Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, zostaną zorganizowane w ramach wspólnej kampanii prowadzonej przez Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, warsztaty połączone ze spotkaniem informacyjnym dla tzw. „frankowiczów”.

Od listopada 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Finansowy we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów organizują wspólną kampanię informacyjną skierowaną do osób, które zawarły z bankami umowy o kredyt indeksowany/denominowany we frankach szwajcarskich, czyli do tzw. „frankowiczów”.

Od stycznia 2017 r. eksperci z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Finansowego spotkali się już łącznie z 2300 osobami w 11 miastach. Były to: Wrocław, Szczecin, Słupsk, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa, Kraków, Lublin, Kielce, Katowice, Częstochowa. W Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu mieli oni wsparcie ze strony ekspertów z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem osób chcących poznać swoje prawa i wykorzystać istniejące w prawie możliwości poprawy swojej sytuacji.

 Z informacjami o całej akcji można zapoznać się na stronie internetowej zarówno RPO, jak i RF: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/warszawa-spotkanie-informacyjne-w-sprawie-kredytow-tzw-frankowych-jak-sie-zapisac

OLSZTYN Kampania informacyjna w sprawie kredytów frankowych