Czy sieć może wzmóc sąsiedzką więź?

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy „Wieś czy globalna wioska?”. Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności.

W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. 

Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog www.wiesczyglobalnawioska.pl

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem www.wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.

Głów do myślenia nigdy za wiele!

Zespół badawczy Agrotec Polska Sp. z o.o.

Kontakt:
Agrotec Polska Sp. z o.o.
ul. Dzika 19/23 lokal 55
00-172 Warszawa
tel. (22) 403-80-26
tel./fax: (22) 403-80-25
e-mail: agrotec@agrotec.pl
www.agrotec.pl