„Czytanie z Mikołajem” w MOS

W dniach 14-18 grudnia pedagog Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku Agata Jankowska zorganizowała akcję pt. „Czytanie z Mikołajem”. Zaproszeni goście zaprezentowali swoje ulubione książki oraz czytali wraz z wychowankami wybrane fragmenty. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas i zaszczycili nas swoją obecnością
informacja: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku