Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Giżyckiego za 2020 rok”

Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku informuje, że na najbliższej sesji Rady Powiatu w Giżycku w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 zostanie przedstawiony „Raport o stanie Powiatu Giżyckiego za 2020 rok” wraz z przyjęciem votum zaufania dla Zarządu Powiatu.

Raport, wzór listy poparcia, wzór zgłoszenia do zabrania głosu znajduje się pod linkiem: https://bip.powiatgizycki.pl/333/3708/Raport_o_stanie_Powiatu_Gizyckiego_za_rok_2020_-_informacja_dla_mieszkancow/ skan pisma dotyczącego raportu o stanie powiatu giżyckiego za rok 2020