Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Giżyckiego za 2022 rok”

Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku informuje, że na najbliższej sesji Rady Powiatu w Giżycku w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 zostanie przedstawiony „Raport o stanie Powiatu Giżyckiego za 2022 rok” wraz z przyjęciem votum zaufania dla Zarządu Powiatu.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Giżyckiego składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu, w terminie do dnia 28 czerwca 2023 r. w Biurze Rady Powiatu, Aleja 1 Maja 14 pokój nr 13.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad Raportem o stanie powiatu wg kolejności zgłoszeń.

WZÓR LISTY POPARCIA (do pobrania)

WZÓR ZGŁOSZENIA DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE (do pobrania)