Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Giżyckiego za 2019 rok”

Mieszkańcy Powiatu Giżyckiego
Szanowni Państwo

zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Raport za rok 2019 jest dokumentem przedkładanym Radzie Powiatu Giżyckiego oraz Mieszkańcom. Stanowi podstawę do oceny działalności i udzielenia votum zaufania Zarządowi Powiatu za rok 2019.

Informuję, że na najbliższej sesji Rady Powiatu w Giżycku w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00 zostanie przedstawiony „Raport o stanie Powiatu Giżyckiego za 2019 rok” wraz z przyjęciem votum zaufania dla Zarządu Powiatu.
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Giżyckiego składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu, w terminie do dnia 26 sierpnia 2020 r. w Biurze Rady Powiatu, Aleja 1 Maja 14 pokój nr 13.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad Raportem o stanie powiatu wg kolejności zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Monika Łępicka-Gij

Szczegóły (wzór zgłoszenia, wzór listy poparcia) TUTAJ