Debata nt. aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie giżyckim

17 kwietnia 2013 r. odbyła się Powiatowa Debata na temat aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie giżyckim. Inicjatorem spotkania był Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczął występ Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku, następnie odbyło się oficjalne powitanie zaproszonych gości.

 

Kolejnym etapem konferencji była prezentacja projektu realizowanego przez Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, przedstawienie konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przez Wiceprzewodniczącą PSOUU Koła w Giżycku, Maritę Przedpełską – Winiarczyk. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku zaprezentował system wsparcia osób niepełnosprawnych w powiecie giżyckim.

W dalszej części, uczestnicy debaty zobaczyli krótki film Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych – prezentacja ta pokazała ogromny potencjał oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu tego etapu, dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Giżycku zaprezentowały program taneczny.

Punktem kulminacyjnym programu była dyskusja panelowa, w której uczestniczyły osoby niepełnosprawne z różnymi schorzeniami. Każda z tych osób mogła na forum opowiedzieć o swoim rozumieniu samodzielnego życia, czym ono dla nich jest, z jakimi problemami borykają się na co dzień i jakie bariery sprawiają im największą trudność. Na końcu osoby te mogły się wypowiedzieć również na temat ratyfikowanej Konwencji ONZ.

Powyższą konferencję zakończył występ zespołu pana Andrzeja Gasiula, uczestnika Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku.

Fot. Archiwum Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku