Debata u Gizewiusza – Za i przeciw elektrowniom jądrowym

We wtorek 26 marca 2013 roku w klasie II e w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, odbyła się nietypowa lekcja geografii, a dokładnie debata dotycząca elektrowni jądrowych.

Uczestnicy debaty podzielili się na trzy grupy:

  • zwolenników – pod wodzą Natalii Skwarek w tej grupie znaleźli się jeszcze – Tomek Szlaski, Justyna Satkiewicz, Szymon Stasiak, Andrzej Urbanowicz, Agnieszka Drozd, Kuba Jungiewicz, Ania Dybaś i Paulina Skrzecz.
  • przeciwników – na czele grupy Iza Polak, a za nią – Ania Rybak, Klaudia Olszewska, Ewa Wojciechowska, Mateusz Ambroch, Karol Romejko, Ania Jędrys, Pamela Madej, Julia Lustrzykowska i Jakub Kotylak.
  • niezdecydowanych – Przemka Plato wspierali –  Sylwia Mikusek i Paweł Langner.

Nad spokojnym przebiegiem debaty czuwała prowadząca – Ola Trzcińska, a obserwatorem była pani Dorota Małek – nauczycielka geografii oraz młodzież z klasy I b.

Debata była zacięta, argumenty przygotowane przez strony trafne pod każdym względem. Prowadząca zadawała pytania, na które odpowiadały kolejno drużyny. Każda odpowiedź poparta była różnymi dowodami, czy to w postaci zdjęć czy też danych statystycznych. Padły też pytania od publiczności obserwującej debatę. Zwolennicy, jak i przeciwnicy byli dobrze przygotowani i udzielali na pytania wyczerpujących odpowiedzi. Każda z grup przygotowała plakaty, transparenty, prezentacje, fotografie i masę różnych informacji na poparcie swoich argumentów.

Debatę wygrała grupa zwolenników elektrowni jądrowej. Argumenty zwycięskiej grupy były bardzo mocne, skoro po debacie dołączyły do niej osoby do tej pory niezdecydowane.

Dzień wcześniej na terenie szkoły została przeprowadzona anonimowa ankieta, w której padło jedno pytanie: „Czy w Polsce potrzebna jest elektrownia jądrowa?”. W ankiecie wzięli udział uczniowie, jak i nauczyciele naszej szkoły – w sumie 272 osoby. Wyniki były następujące – połowa ankietowanych jest za wybudowaniem elektrowni jądrowej w Polsce, 26%  jest przeciw, a 24% nie ma zdania na ten temat.

Uczniowie klasy II e
II LO im. G. Gizewiusza
w Giżycku