Delegacja Powiatu Giżyckiego na Dożynkach w Solecznikach

W dniach 15-16 września br. delegacja Powiatu Giżyckiego w składzie: Krystyna Kralkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku, Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki, Iwona Rosa – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku oraz Stefan Lempiecki – Wiceprzewodniczący Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Giżycku, wzięła udział w Dożynakch, które odbyły się w Solecznikach na Litwie. Przedstawiciele delegacji w imieniu mieszkańców Powiatu Giżyckiego, złożyli na ręce Mera Rejonu Solecznickiego, Zdzisława Palewicza, serdeczne życzenia pomyślności, radości i zdrowia mieszkańcom miasta i rejonu Solecznik z okazji tegorocznego święta plonów oraz podziękowania za kultywowanie tradycji.