Delegacja Powiatu Giżyckiego w Nesterowie (Rosja)

Nesterow(1) Z okazji 291 urodzin Nesterowa w Okręgu Kaliningradzkim (Rosja), będącego miastem partnerskim Powiatu Giżyckiego, przebywała delegacja samorządu naszego powiatu, która zawiozła ze sobą życzenia i pozdrowienia od samorządowców i mieszkańców powiatu. Do niedawna stosunki wzajemne między oboma samorządami w Polsce i w Obwodzie Kaliningradzkim były bardzo utrudnione z powodu licznych kłopotów związanych z przekraczaniem granicy. Wprowadzenie Małego Ruchu Granicznego między naszymi krajami daje nadzieję, na zacieśnienie tych kontaktów. Dlatego jednym z głównych celów spotkania było również omówienie możliwości dalszej współpracy między samorządami w perspektywie kolejnego okresu finansowania programów sąsiedztwa (Polska-Litwa-Rosja).

Porozumienie pomiędzy Powiatem Giżyckim (Rzeczpospolita Polska) a Okręgiem Miejskim „Nesterowski Okręg Miejski” (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) podpisano 12 kwietnia 2006 roku. Porozumienie zakłada współpracę w obszarach m.in. tj.: samorząd lokalny, oświata i edukacja, kultura i nauka, sport i turystyka, rolnictwo, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, poszerzenie kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, wspieranie i rozwijanie wzajemnych kontaktów handlowych, wymiana doświadczeń na polu naukowym, ochrona dziedzictwa kulturowego. Porozumienie zawarto na okres 5 lat i przedłużono na następny okres. Porozumienie podpisali:
Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
Natalia Czawyczałowa – Przewodnicząca Administracji Okręgu Miejskiego „Nesterowski Okręg Miejski”.
       Delegację Giżycką przywitał Oleg Kutin mer Nesterowa. Podczas uroczystego otwarcia obchodów na rynku miejskim wicestarosta Wacław Strażewicz złożył mieszkańcom miasta i okręgu serdeczne życzenia i pozdrowienia oraz zaprosił do ściślejszego nawiązywania kontaktów z Powiatem Giżyckim, które są obecnie znacznie ułatwione dzięki nowym procedurom przekraczania granicy w oparciu o przepisy Małego Ruchu Granicznego. Delegacja Giżycka miała okazję m.in. zwiedzić miejscowy, niedawno uruchomiony zakład produkcji oleju rzepakowego oraz zwiedziła Muzeum Pamięci Nesterowa.