Delegacja z Krzemieńca w Ukrainie gościła w Starostwie Powiatowym w Giżycku

W piątek 05.08.2022r. Wicestarosta Mateusz Sieroński przyjął czteroosobową delegację przedstawicieli Krzemienieckiej Szkoły Sztuki im. M.Werykiwskiego. Jest to jedna z jednostek samorządu miasta Krzemieniec w Ukrainie. Spotkanie to poprzedzone zostało nadesłanym przez Mera Krzemieńca Andrzeja Smagliuka listem z podziękowaniami za udzielone wsparcie i pomoc oraz propozycją nawiązania bliższych kontaktów partnerskich. W trakcie spotkania przekazany został list Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego z zaproszeniem w dogodnym terminie delegacji z Krzemieńca do Polski. Delegacji naszych przyjaciół z Ukrainy przewodziła Dyrektor Szkoły Muzycznej w Krzemieńcu Pani Olga Gawryluk.

Delegacja z Krzemieńca

Delegacja z Krzemieńca