Delegacja z Krzemieńca z wizytą w ZUOK Spytkowo

Delegacja Miasta Krzemieniec z Ukrainy w składzie: Andrii Smahliuk – Mer Miasta Krzemieniec, Oleksandr Maryniuk – Wicemer Miasta Krzemieniec, Ihor Ostapchuk – Sekretarz Rady Miasta oraz Olha Havryliuk – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Krzemieńcu, w dniu wczorajszym odwiedziła Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Towarzyszył jej Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Beata Kurowicka – Członkini Zarządu Powiatu w Giżycku, Zbigniew Kurowicki oraz Wojciech Ogłuszka – Przewodniczący Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
Wizyta w ZUOK Spytkowo była okazją na nawiązania współpracy i wymiany poglądów w zakresie gospodarowania odpadami obydwu krajów.

 

Fot. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami