Diamenty roku 2019 przyznane


29 marca w Zespole Szkól Zawodowych odbyło się seminarium branżowe, na którym dyrektorzy szkół zawodowych z Giżycka tytułem „Przyjaciel zawodowców” uhonorowali osoby, których praca przyczynia się do rozwoju tego typu kształcenia na terenie Powiatu Giżyckiego.

 

Tytuł ten otrzymali : Halina Poboży – dyrektor biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Wacław Strażewicz – wieloletni Starosta Giżycki, Kazimierz Ambroziak- wieloletni dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych będący autorem projektów na rzecz kształcenia zawodowego, Vytautas Zubras – dyrektor APRC w Alytus na Litwie prowadzący współpracę międzynarodową z naszymi szkołami zawodowymi

W trakcie seminarium honorowano także osoby i firmy praktycznie kształcące uczniów szkół zawodowych tytułami „Pracodawca przyjazny zawodowcom”. Tytuł ten otrzymali: Pan Marian Juchniewicz, firma Techmot, Szpital Giżycki, Wojskowy Oddział Gospodarczy

W seminarium uczestniczyła także delegacja pracowników ze szkoły zawodowej APRC w Alytus na Litwie.

informacja: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku