* „DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH” – MBSW, ZSKŚiA

 

 

 

10 maja 2014 r.

9.00–15.00 /Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, ul. Nadbrzeżna 15, Giżycko/
Nieodpłatne udostępnienie sprzętu pływającego – jachtów klasy Sportina 600, DZ i kajaków (żeglowanie i pływanie po jeziorze Niegocin). Obowiązują zapisy 6-9 maja 2014 r. nr tel. 428-56-97.

9:00–16:00 /Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, ul. Kościuszki 23, Giżycko, sala sportowa i boisko/
Otwarty Festyn Sportowy dostępny dla wszystkich zainteresowanych od lat 13 (przy czym osoby niepełnoletnie powinni posiadać pisemną zgodę rodziców).

W festynie weźmie udział reprezentacja społeczeństwa Miasta Alytus na Litwie, które było partnerem przy realizacji projektów.

W ramach festynu będą rozgrywane następujące konkurencje: siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, trójbój lekkoatletyczny (bieg na 40m, skok w dal, pchnięcie kulą) mężczyzn i kobiet, przeciąganie liny drużyn mieszanych pomiędzy reprezentacjami szkół z Giżycka i szkół partnerskich z Alytus na Litwie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń zawodników o różnym wieku  zawodnicy zostaną podzieleni  pod względem wieku np. do 13-16, 17-20, 21-35, 35-55, powyżej 55.

Obowiązują zgłoszenia pisemne drużyn siatkówki i koszykówki oraz zawodników do trójboju lekkoatletycznego i  drużyny do przeciągania liny do dnia 7 maja 2014 r. do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 27, pokój nr 23.

9.00 – rozpoczęcie Festynu, zapoznanie z harmonogramem
9.30 – 14.30 – gry i rozgrywanie konkurencji lekkoatletycznych
14.30 – przeciąganie liny Giżycko – Alytus
15.00 – 15.50 – rozdanie dyplomów i nagród
16.00 – zakończenie Festynu