Dni otwarte w II Liceum Ogólnokształcącym

29 kwietnia 2013 r. odbyły się Dni Otwarte w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku. Gimnazjaliści z naszego miasta i okolicznych miejscowości odwiedzili szkołę. Cały program Dni Otwartych podzielony został na 3 części, podczas których nauczyciele i uczniowie starali się zachęcić do kontynuowania u nauki w II Liceum Ogólnokształcącym.

Pierwsza część, która miała miejsce w auli szkolnej trwała ok. 30 minut i zapoznawała młodzież z prezentacją multimedialną. Przedstawiali ją Robert Nawrot (kl. I B) i Kacper Warzocha (kl. II C). Zawierała ważne informacje o rodzaju i możliwościach rozszerzeń, które mają do wyboru.

Uczniowie z klasy II A na czele z Alicją Kułak i Błażejem Mieczkowskim mieli okazję zaprezentować młodszym kolegom swoje zdolności aktorskie oraz wokalne. Pod przewodnictwem polonistki, pani Barbary Tarasiewicz odegrali fragment spektaklu „Wokulski to wariat”.

W szkolnej auli znajdowały się także stoiska profili możliwych w naszym liceum, nad którymi czuwali ich przedstawiciele.

Druga część była w formie lekcji otwartych z przedmiotów szkolnych. W role wykładowców wcielili się oczywiście nauczyciele, robiąc to, co zwykle – nauczając. Do wyboru był język polski (mgr  Jadwiga Kościelska), język angielski (mgr  Joanna Bossowska), chemia (mgr  Jolanta Zawadzka), biologia (mgr Anna Dec-Kuś). Członkowie Comeniusa pod opieką mgr Małgorzaty Szpakowskiej, mgr Doroty Małek oraz mgr Marioli Plaugo również mieli przyjemność przedstawić prezentację dotyczącą ich doświadczeń i działalności. Gimnazjaliści uczestniczyli tylko w tych zajęciach, których tematyka mieściła się w zakresie ich zainteresowań.

Ostatnią zaplanowaną atrakcją było ogólne zapoznanie się ze szkołą, czyli zwiedzanie klasopracowni. Przewodnikami po liceum była klasa II C. Na sali gimnastycznej też nie było nudno. Odbył się tam finał Szkolnej Piłki Koszykowej chłopców, pod opieką pana Adama Ingielewicza. Zwyciężyła klasa II E, tym samym broniąc tytułu mistrza z poprzedniego roku. Gimnazjaliści mogli zapoznać się z jedną ze  sztuk walki judo. Pokaz prowadził trenera II klasy judo mgr Edwarda Maksyma oraz uczeń Bartosz Gadomski. Dziewczęta klas pierwszych zaprezentowały taniec nowoczesny.

Podczas Dni Otwartych nasze liceum odwiedziło ok. 250 gimnazjalistów. Szczególną frekwencją wykazali się uczniowie z gimnazjum w Wilkasach, Rynu oraz z Gimnazjum nr  2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku – te grupy okazały się najliczniejszymi. Nie zabrakło też młodzieży uczącej się w Mikołajkach, Miłkach, Gołdapii, Baniach Mazurskich czy w Gawlikach Wielkich.

W tym samym dniu w godzinach po południowych zorganizowaliśmy także Dni Otwarte dla rodziców. Te jednak nie cieszyły się zainteresowaniem pomimo wielu, równie ciekawych atrakcji. Rodzice XXI wieku stawiają więc na kreatywność i dojrzałość w podejmowaniu decyzji swoich dzieci.

Fot. II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku