Dni Otwarte w Zespole Szkół Zawodowych

Dni Otwarte odbyły się 29.04.2013 r. i były okazją dla gości – szczególnie tegorocznych absolwentów gimnazjów – do zapoznania się z aktualną ofertą kształcenia naszej szkoły, porozmawiania z uczniami i nauczycielami, obejrzenia bazy dydaktycznej szkoły. Przybyłych gości oddaliśmy pod opiekę naszych uczniów, którzy starali się rzetelnie wszystkich informować i oddać atmosferę panującą w szkole. Do tego dnia starannie się przygotowaliśmy…

 

Odwiedzający nas mogli skorzystać z porad doradcy zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery: wykonać autotesty badające predyspozycje zawodowe i kreatywność, określić swoje mocne i słabe strony.

Zorganizowany został punkt informacyjny Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z Giżycka, w którym informowano o miejscach praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Gimnazjaliści uczestniczyli w konkursach przygotowanych przez uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa: mogli między innymi sprawdzić się jako recepcjonista i w języku angielskim zameldować gościa w pokoju hotelowym.

Uczniowie hotelarstwa mówili o praktykach, które odbywają w renomowanych hotelach na terenie Giżycka i poza nim (m. in. Hotel St. Bruno, Masovia, Wodnik, Zamek Ryn i in.).

Miały miejsce również pokazy udzielania pierwszej pomocy, bowiem jest to podstawowa umiejętność każdego dobrego pracownika i obywatela.

Można też było wziąć udział w zabawie – loteria zawodów, która z przymrużeniem oka proponowała młodzieży wybór ścieżki zawodowej.

Uczniowie kierunków gastronomicznych, takich jak technik żywienia i usług gastronomicznych w Technikum nr 3 oraz kucharz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 opowiadali o konkursach kulinarnych, w których uczestniczą, prezentowali stoły okolicznościowe, przybliżali sztukę dekorowania potraw – carving, piekli rogaliki, którymi częstowali gości.

Informowaliśmy zainteresowanych o nowych kierunkach kształcenia: technik logistyk i technik obsługi turystycznej, które wzbogacą naszą ofertę nauczania od nowego roku szkolnego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia i wstąpienie w progi naszej szkoły. Liczymy, iż wielu młodych ludzi zatrzyma się u nas na dłużej – zostanie naszymi uczniami i zdobędzie dobry, wymarzony zawód, gwarantujący pracę.

Gimnazjalisto:  „W naszej szkole przekształcimy Twoje zdolności w umiejętności!’”

                                                                                                                                                                
A. Potomska

 

Fot. Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku