Do 10 września organizacje pozarządowe mogą zgłosić zamierzenia na przyszły rok

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety pt. „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”. Wypełniając ankietę każda organizacja ma możliwość zgłoszenia zamierzeń, jakie planuje zgłosić do dofinansowania przez Powiat Giżycki w przyszłym roku w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nawet jeżeli nie planują Państwo ubiegać się o dotacje w przyszłym roku, zachęcamy do podania / zaktualizowania danych teleadresowych organizacji, szczególnie adresu e-mail, na który mogą Państwo otrzymywać informacje ważne dla sektora pozarządowego, dotyczące m.in. konkursów grantowych, konsultacji społecznych, szkoleń, konferencji itp.

Dzięki wypełnieniu ankiety:

  1. potwierdzają lub aktualizują Państwo dane teleadresowe organizacji,
  2. organizacja ma możliwość zgłoszenia zamierzeń, jakie planuje zgłosić do dofinansowania przez Powiat Giżycki w przyszłym roku w trybach przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. możliwe jest przekazywanie przez Starostwo Powiatowe w Giżycku informacji dotyczących sektora pozarządowego m.in. w zakresie konkursów ogłaszanych przez Powiat Giżycki, możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych przez sektor pozarządowy, szkoleniach, konferencjach itp.
  4. publikowana i aktualizowana jest „Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego” na stronach internetowych Powiatu Giżyckiego (portal informacyjny Powiatu Giżyckiego, Biuletyn Informacji Publicznej) w celu dostarczenia aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych.

Wypełniony formularz należy dostarczyć/przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Spraw Obywatelskich, pokój 211, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, lub skan podpisanej ankiety pocztą elektroniczną na adres: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

W związku z harmonogramem prac nad projektem budżetu Powiatu na przyszły rok prosimy o składanie ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021 r.

 

Ankieta [pobierz DOC]

Ankieta [pobierz PDF]