Do 20 października br. wstrzymana praca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informujemy Państwa, że w związku z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku wszyscy pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku zostali skierowani na kwarantannę.

W związku z tym do 20 października 2020 r. nie będą rozpatrywane żadne wnioski w sprawach, którymi zajmuje się zespół (m. in. o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, karty parkingowe, legitymacje o niepełnosprawności). Wnioski natomiast będą przyjmowane i rejestrowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Smętka 5 w Giżycku poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się na drzwiach PCPR.

O wznowieniu pracy zespołu powiadomimy Państwa odrębną informacją.