Dobry klimat wokół skrzyżowania Świderska-Obwodowa – Nowowiejska

W połowie stycznia br. informowaliśmy o ważnym spotkaniu radnych samorządów miejskiego i powiatowego w Giżycku z Mirosławem Nicewiczem, dyrektorem olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wówczas liczne pytania radnych i samorządowców skupiły się wokół rozwiązania problemu skrzyżowania ulic Świderska-Obwodowa-Nowowiejska. Dyrektor Nicewicz określił wtedy stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, które nie wyraża zgody na tymczasowe rozwiązania w obliczu planowanej w przyszłości modernizacji obwodnicy giżyckiej. W podsumowaniu Starosta Giżycki zaproponował rozwiązanie ewentualnego zaplanowania w budżecie GDDKiA środków własnych na wykonanie skrzyżowania na Świdry (planowane rozwiązanie poprzez nowe rondo) po zakończeniu prac nad kompleksową dokumentacją całej obwdnicy.
Kilka dni temu wpłynęło na ręce Starosty pismo z oddziału olsztyńskiego GDDKiA. Dyrektor Nicewicz informuje w nim, że w efekcie styczniowego spotkania podjęte zostały działania w celu dokonania analizy stanu bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na skrzyżowaniu ulic Świderska-Obwodowa-Nowowiejska. Analiza obejmuje wykonanie pomiarów natężenia ruchu w miesiącu lutym oraz w marcu, określenie liczby i rodzaju zdarzeń drogowych, sprawdzenie przepustowości skrzyżowania.
To dobrze wróży ewentualnym szansom modernizacji tego niebezpiecznego węzła w dającej się przewidzieć przyszłości. O wynikach analizy poinformujemy Państwa do końca kwietnia br.