Dofinansowanie na inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w dniu 26 września 2019 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar A w 2019 r.”

Dofinansowanie mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Wnioski przyjmowane są w Oddziale PFRON w terminie od dnia 01 października do 30 listopada 2019 r.

Wzory wniosków i procedury realizacji są dostępne na stronie internetowej: www.pfron.org.pl