Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

W 2022 r. Dom Pomocy Społecznej w Giżycku realizuje projekt dofinansowany ze środków Budżetu Państwa – Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pt. „Przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Giżycku”. Dofinansowanie z Budżetu Państwa – Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 to 110.078 zł.