Dogoterapia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

25 kwietnia br. był ważnym dniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku, ponieważ gościł dwie grupy z oddziału integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 1. W ramach programu realizowanego w roku szkolnym 2013/2014 „Jesteśmy razem” placówka realizuje wiele działań, mających na celu między innymi integrację uczniów z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ruchowymi, jak również przybliżanie nowatorskich form terapii stosowanych w Ośrodku.

Przedszkolaki wspólnie z Zespołem Edukacyjno-Terapeutycznym „E” wzięli udział w zajęciach integracyjnych z dogoterapii, które odbyły się w tymczasowej siedzibie SOSW na ul. Smętka 7. W zajęciach wzięło udział 12 dzieci, którym towarzyszyli rodzice i nauczyciele. Podczas zajęć panowała miła i radosna atmosfera. Na wstępie Leda zaprezentowała kilka swoich popisowych sztuczek. Ustaliliśmy co jest potrzebne aby nasz pupil był szczęśliwy, oraz poruszyliśmy bardzo ważną sprawę dotyczącą sprzątania po swoim psie podczas zajęć praktycznych. Na zakończenie można było strzelić bramkę na której stała sunia lub rzucić piłkę do aportowania. Rozstaliśmy się z nadzieją na dalszą współpracę. Zajęcia przeprowadziła mgr Edyta Augustyniak – nauczyciel SOSW, oligofrenopedagog, dogoterapeuta i wychowawca ZET „E”, wraz z sunią w typie Labrador retriever – Ledą.

Dogoterapia w SOSW w Giżycku prowadzona jest od września 2013 roku. Jest to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju dzieci, młodzieży jak również dorosłych z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci dotkniętych takimi chorobami jak: zaburzenia słuchu i mowy, autyzm, zespołem Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, niedowład kończyn, wskazana jest również dla dzieci z normą jak również trudnościami rozwojowymi. Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawę, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia. Pies jest ogromnym motywatorem do podjęcia wielu działań, których dzieci nie chce wykonać podczas innych zajęć. Rozluźnieni, w bezstresowej zabawie zapominają o swoich problemach i dysfunkcjach. Radość i uśmiech jest często widoczny na ich twarzach w trakcie zajęć z dogoterapii.

Edyta Augustyniak