Doradca metodyczny w doskonaleniu nauczycieli wczoraj i dziś

Rok szkolny 2019/20 jest czasem wdrażania Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli, którego celem jest między innymi odbudowa systemu doradztwa metodycznego. Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie do sieci placówek realizujących zadanie włączony został Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli funkcjonujący w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku. Wsparciem metodycznym PODN w Giżycku obejmuje nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatów węgorzewskiego i giżyckiego. Podczas konferencji 26 września „Doradca metodyczny w doskonaleniu nauczycieli wczoraj i dziś”, zorganizowanej przez PORE, doradcy metodyczni powołani przez W-M KO i koordynatorzy sieci funkcjonujących w PODN przedstawili swoje programy działania na najbliższy rok szkolny.