„Dostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych” w I LO i ZSKŚiA

W ramach projektu „Dostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych” Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku otrzymały po 25 tabletów m.in. do zdalnej nauki przez uczniów oraz pracy on-line dla nauczycieli
 
informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku