Dotacje dla sektora pozarządowego w 2019 roku w Powiecie Giżyckim

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiety pt. „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”. Termin składania ankiet mija 10 września 2018 r.

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

przekazujemy Państwu w załączeniu klauzulę informacyjną dotyczącą wyrażenia zgody na przesyłanie organizacjom wszelkich informacji związanych z sektorem pozarządowym i utrzymywanie wzajemnych kontaktów w zakresie m.in.:

– konkursów ogłaszanych przez Powiat Giżycki,

– informowania o możliwościach pozyskiwania środków  zewnętrznych przez sektor pozarządowy,

– organizowanych szkoleniach, konferencjach i innych eventach,

– zbierania i aktualizacji danych o organizacji w ramach ankiety “Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego” (oraz zgłaszania w ramach ankiety zamierzeń do dofinansowania przez Powiat Giżycki w 2019 roku).

W przypadku wyrażenia zgody proszę o odesłanie ankiety do dnia 10 września 2018 r. – pocztą, osobiście lub SKANelektronicznie na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

Informacje powyższe przekazywać będziemy wyłącznie organizacjom, które wyrażą zgodę i prześlą nam podpisaną klauzulę informacyjną.

 

Ankieta „Mapa aktywności…” wraz z klauzulą informacyjną [POBIERZ]