Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego. Najbliższy termin składania wniosków: 1 – 25 marca 2012 r.

W ramach Programu Fundacja udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA
    Innowacje w edukacji
    Edukacja ekonomiczna
    Dziedzictwo kulturowe i tradycje
    Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY
    Priorytety opieki zdrowotnej
    Polityka społeczna
    Nauka przedsiębiorczości

Fundacja finansuje, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. Fundacja udziela dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane, nie refunduje poniesionych wcześniej kosztów.

Fundacja nie finansuje: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów,  remontów), projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, konferencji, sympozjów, seminariów, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, wydawnictw, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów,  przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych.

Wnioski o dotacje przyjmowane są za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje. Elektroniczny system zastąpił dotychczasowy – nieekologiczny i czasochłonny w obsłudze – system „papierowy”.

Najbliższe terminy składania wniosków:

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach:
– od 1 do 25 marca 2012           – decyzja 18 maja 2012
– od 3 do 30 września 2012     – decyzja 23 listopada 2012

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w następujących terminach:
– od 7 do 27 maja 2012     – decyzja 6 lipca 2012

Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji.

Fundacja nie zakłada ograniczeń co do liczby wniosków składanych jednocześnie.

Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa on szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, a to z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.

Szczegółowe informacja na stronie internetowej: www.kronenberg.org.pl