Dotacje przyznane

Zarząd Powiatu w Giżycku w dniach 15-16 maja 2017r. podjął decyzję o wysokości wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017, ogłoszonego 24.03.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami TUTAJ