Droga do niepodległości w ŚHP w Giżycku

Dnia 9 listopada br. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Giżycku odbyła się akademia pt. „Droga do niepodległości”. Inscenizacja słowno – muzyczna przygotowana pod okiem wychowawcy, Pana Andrzeja Radziewicza, przybliżyła zebranym ważne dla Polski wydarzenie narodowe. W uroczystości udział wzięli m.in. dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku, kadra pedagogiczna, przedstawiciele pracodawców oraz uczestnicy hufca.

Akademia była poświęcona 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a także hołdem złożonym pięciu pokoleniom Polaków, którzy na ołtarzu wolności złożyli swoje życie walcząc „O wolność Naszą i Waszą”. Niezwykłą oprawę uroczystości nadały wykonane przez uczniów dekoracje w barwach narodowych, a podniosły nastrój pogłębiło odsłuchanie pieśni patriotycznych oraz odśpiewanie Roty przez obecnych na apelu. Uczestnicy profesjonalnie podeszli do powierzonych im zadań i wczuli się w swoją rolę, za to zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Tak uroczyste obchody 11 listopada były dla uczestników wspaniałą lekcją historii oraz stały się patriotyczną tradycją szkolną, którą młodzież zdeklarowała się podtrzymywać. Na koniec Dyrektor Gimnazjum, Pan Tadeusz Skorupski, nie szczędził słów uznania organizatorom tej uroczystości. Jednocześnie jeszcze raz przypomniał uczniom o konieczności pamiętania o tych wybitnych ludziach i ich czynach. Dzięki nim właśnie żyjemy i uczymy się w wolnej i niezależnej Ojczyźnie.

 

Tekst i fotografie: Środowiskowy Hufiec Pracy w Giżycku