Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień

Gmina Giżycko, Miłki oraz Wydminy biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”, finansowanym ze środków NFOŚiGW. Projekt obejmuje swym zasięgiem 9 województw i zakłada współpracę z 24 gminami w celu przygotowania i wdrożenia programów kształtowania zadrzewień.

Głównym Beneficjentem projektu jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia, natomiast parterami regionalnymi są: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy, Towarzystwo Przyjaciół Słońska ze Słońska, Federacja Zielonych „Gaja” ze Szczecina, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, Fundacja Zielone Płuca Polski (obecnie Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski) z Białegostoku oraz Fundacja Aeris Futuro z Krakowa.

Założenia projektu realizowane w gminie, to:

  1. Sporządzenie wzorcowych programów kształtowania zadrzewień. Celem opracowania lokalnego programu kształtowania zadrzewień jest stworzenie modelowych działań na poziomie gmin, mających na celu trwałą ochronę i odtwarzanie zadrzewień przydrożnych i śródpolnych.
  2. Pilotażowe realizacje – nasadzenia alei. W każdej z gmin będzie posadzona jedna aleja zaproponowana w przygotowanym programie zadrzewieniowym. Łącznie przewiduje się posadzenie 100 drzew, z tego 50 drzew w akcji społecznej z mieszkańcami każdej z gmin.
  3. Promocja i edukacja. Opiera się na wspieraniu lokalnych inicjatyw zadrzewieniowych, działaniach informacyjnych w lokalnych i regionalnych mediach oraz przeprowadzeniu zajęć z uczniami miejscowych szkół.
  4. Szkolenia dla drogowców i samorządowców oraz miłośników drzew. Będą to dwudniowe szkolenie, składające się z części teoretycznej i praktycznej, z zakresu m.in. oceny stanu zadrzewień, zasad pielęgnacji, metod postepowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia obecności gatunków cennych przyrodniczo w obrębie alei.

W miesiącach sierpień-październik 2012 roku na terenie 3 gmin partnerskich: Giżycko, Miłki i Wydminy przeprowadzana została inwentaryzacja stanu zadrzewień przydrożnych. Fundacja Zielone Płuca Polski, która jest lokalnym parterem programu na Polskę północno-wschodnią, przy współpracy z pracownikami Urzędów Gmin oraz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, dokonała oceny stanu zadrzewień przydrożnych. Informacje z wizji terenowych posłużą do opracowania „Programu kształtowania zadrzewień” dla każdej z gmin partnerskich.

Obecnie trwają także przygotowania do planowanych w kwietniu 2013 szkoleń, do udziału w którym już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pielęgnacją i losem drzew przydrożnych.

Informacje o realizowanym projekcie, parterach, o planowanych działaniach i inicjatywach mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej projektu www.aleje.org.pl

 

Dodatkowo za realizację projektu odpowiada:

Anna Kasjaniuk – koordynator lokalny na obszarze północno-wschodniej Polski
Fundacja Zielone Płuca Polski
ul. Dojlidy Fabryczne 23, Białystok
tel. (85) 74 12 113
e-mail: akasjaniuk@fzpp.pl

Ewa Stajuda – doradca ds. zadrzewień na region północno-wschodniej Polski
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
ul. Nowowiejska 4a, Giżycko
tel. (87) 429 16 48