Drogowe zadania inwestycyjne Powiatu Giżyckiego przyjęte do realizacji w 2019r.

Poniżej przedstawiamy Państwu zadania inwestycyjne Powiatu Giżyckiego zaplanowane na 2019r oraz planowane wykonanie dokumentacji technicznej na kolejne odcinki dróg.