Drugi dzień warsztatów kulinarnych w SOSW

Drugiego dnia warsztatów kulinarnych (realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku w ramach projektu z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży) młodzież z Polski i Litwy doskonaliła swoje umiejętności gastronomiczne oraz rozwijała kompetencje interpersonalne. Zajęcia dały młodym ludziom dużo satysfakcji. Wolniejsze tempo pracy pozwoliło na stworzenie dobrych warunków do rozwijania pozytywnych relacji. Ogólnie było dużo śmiechu, żartów i … pracy.

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku